TURN UP YOUR VOLUME

Contact

Member

Kenjiro Matsuo

Shinya Kiyokawa

Yudai Iwata

Tsuyoshi Otabe

Yusuke Kikuchi

YAMA6

Yuichi Nakamura (KAMRA)

Kiminori Takaki

Yudai “NOBUNAGA” Kogawa

Masayuki Noda

Yui Onodera