TURN UP YOUR VOLUMECLICK TO ENTER
Contact

Member

Kenjiro Matsuo

Shinya Kiyokawa

Yudai Iwata

Tsuyoshi Otabe

Yusuke Kikuchi

YAMA6

Yuichi Nakamura (KAMRA)

Kiminori Takaki

Yudai “NOBUNAGA” Kogawa

Masayuki Noda

Yui Onodera